info@jerem.nl | 020-7794852 |  06-21132235

Welkom bij JEREM

Jerem houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn op het gebied van arbo en veiligheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van incident en risicomanagement. Hierbij worden veiligheidsproblemen in kaart gebracht en wordt een passend veiligheidsadvies opgesteld. Hierbij heeft Jerem oog voor de organisatorische en bestuurlijke kant van veiligheidsproblemen. Bovendien is Jerem verantwoordelijk voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid. Tenslotte is dit veiligheidsconsultancybureau de spin in het web tussen de verschillende veiligheidsdisciplines.

board

Over ons

Jerem is een veiligheidsconsultancybureau gespecialiseerd in het adviseren van zakelijk ingestelde personen en organisaties omtrent integrale veiligheidsvraagstukken. Jerem is opgericht in 2014. Na het behalen van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht, ben ik werkzaam geweest als veiligheidsadviseur binnen Football & Event Parking Service en Bureau Verkeersregelaar Nederland.  Gedurende mijn loopbaan bij deze organisaties heb ik deelgenomen aan verschillende veiligheidsprojecten en tal van kleine opdrachten gericht op veiligheid. Hierna is bij mij het idee ontstaan om mij als zelfstandig adviseur beschikbaar te stellen aan zakelijke ingestelde personen en organisaties. Bij de oprichting is gekozen voor een breed scala aan veiligheidsdomeinen. Het doel is simpel: veiligheidsrisico’s inschatten en daarvoor een passend advies op te stellen.

Mission Statement

Missie
De missie van Jerem is om zakelijk ingestelde personen en organisaties te voorzien van advies op integraal veiligheidsniveau.

Visie
Jerem streeft naar een veiligere samenleving waar zakelijk ingestelde personen en organisaties veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en waarbij zij de veiligheid aan hun stakeholders kunnen garanderen.

Kernwaarden
Omgevingsbewustzijn
Jerem heeft belangstelling voor wat er in de maatschappij gebeurt, met name ontwikkelingen en innovaties op het gebied van veiligheid volgt Jerem op de voet.

Inlevingsvermogen
Jerem leeft zich in, in de omstandigheden en problemen van de partijen en/of belanghebbenden die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk. Jerem luistert naar de argumenten en opvattingen en betrekt deze in de (veiligheids)analyse.

Zelfstandigheid en samenwerking
Gezien de markten waarop Jerem zich richt, is het voor Jerem zowel mogelijk om zelfstandig als in teamverband te werken. Vanwege het feit dat Jerem met veel verschillende personen uit veel verschillende disciplines samenwerkt.

Safety

Services

Veiligheid is een breed en subjectief begrip. Het is een beleving of gevoel dat bij een gelijk niveau van objectieve veiligheid desondanks kan verschillen. Veiligheidsbeleving is de thermometer, maar nog niet de diagnose! Veiligheid verdient om deze reden de nodige aandacht, Jerem Safety & Consultancy kan u hierbij helpen.

Verkeer en Veiligheid

Jerem spitst zich toe op verscheidene veiligheidsdomeinen één daarvan is verkeersveiligheid. Vrijwel een ieder heeft te maken met het verkeer en dus baat bij verkeersveiligheid. Vliegen is de veiligste vorm van vervoer, dit komt omdat deze sector deterministisch word benaderd. Bij een deterministische benadering worden er geen verkeersdoden getolereerd. In het wegverkeer worden die helaas wel getolereerd, hier is er sprake van een probabilistische benadering. De keuze voor de benadering ligt in handen van de overheid en let wel, dat een deterministische benadering meer geld kost dan een probabilistische benadering.

Op kleinere schaal heeft de private sector meer invloed op vekeersveiligheid. Ondernemers hebben meer vrijheid om te beslissen hoe zij de verkeersveiligheid rondom hun eigen terrein willen inrichten. Zij kunnen zelf regels opstellen om de verkeersveiligheid vorm te geven of zij kunnen daar een gespecialiseerd bedrijf voor inhuren. Jerem is gespecialiseerd op dit gebied en gaat uit van een deterministische benadering en dult dus geen verkeersongevallen op uw terrein. Vooral voor georganiseerde evenementen is het verstandig om de verkeersveiligheid over te laten aan specialisten.

Evenementen en Veiligheid

Jerem Safety & Consultancy spitst zich toe op verscheidene veiligheidsdomeinen één daarvan is evenementen en veiligheid. Evenementen vinden veelvuldig plaats en hebben uiteenlopende doelgroepen. Bij het organiseren van een evenement komt veel kijken. De complexiteit van evenementen wordt vaak onderschat. Met veiligheid kan eerder gedacht worden aan pro-actie en preventie, dan aan repressie. Bij proactie gaat het om het wegnemen van bepaalde factoren die de veiligheid kunnen aantasten. Bij preventie gaat het om het beheersen van onvermijdbare risicofactoren. Men kan bijvoorbeeld niet voorkomen dat mensen wapens meenemen naar een evenement. Wel kan men stewards/beveiligers inzetten om te voorkomen dat er bezoekers met wapens binnenkomen op het evenemententerrein.

Een goed evenementenbeleid zorgt mede voor goede coördinatie van alle betrokken partijen. Het is niet altijd eenvoudig om een goed beleid te bewerkstelligen. Jerem Safety & Consultancy is gespecialiseerd op dit gebied en kan een evenementenbeleid voor u realiseren.

Agressie en Geweld

Jerem spitst zich toe op verscheidene veiligheidsdomeinen, één daarvan is agressie en geweld. Agressie en geweld komt op de werkvloer voor. Verschillende factoren liggen hier ten grondslag aan. Deze tak van veiligheid is om deze reden op geen enkele plek hetzelfde en vereist een specifieke aanpak.

Geweld en agressie hebben diverse oorzaken en gevolgen. Behalve thuis en op straat, kan geweld tevens ontstaan binnen corporaties. Agressie tegen hulpverleners is vandaag de dag nog steeds een maatschappelijk issue. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werkzaamheden op een veilige wijze kan uitvoeren, ontwikkelt Jerem veiligheidsbeleid. Als de agendapunten eenmaal helder zijn, kan uitvoerig gekeken worden naar effectieve maatregelen. Jerem ontwikkelt, toetst en implementeert veiligheidsbeleid omtrent agressie en geweld voor onder andere gemeenten, hulpverlenende instanties en scholen.

Uw naam (verplicht)

Naam onderneming / bedrijf / (zorg) instelling

Uw email (verplicht)

Uw Telefoonnummer

Soort Veiligheid

Jerem verzorgt veiligheidsadvies op maat. Jerem analyseert, adviseert en implementeert veiligheidsvraagstukken. Dit resulteert in de volgende veiligheidsvoorstellen:

Veiligheidsadvies

Opdrachtomschrijving

Offerte aanvraag

Middels het aanvraagformulier aan de linkerkant kunt u, geheel vrijblijvend, een offerte aanvragen op het gebied van veiligheidsadvies. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen twee werkdagen een volledige offerte. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan verwijs ik u naar het kopje ‘contact’ voor verdere informatie.

calculation

Contact

Heeft u vragen of wilt u naar aanleiding van de informatie op de website nog meer informatie ontvangen, neem gerust contact met ons op. U ontvangt dezelfde dag nog een offerte/ en of reactie.

Jerem Safety & Consultancy 

Keienbergweg 46
1101 GC Amsterdam Zuid-Oost

KvK nr: 60318678

T: 020-7794852
T: 06-21132235
E: info@jerem.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoon

Onderwerp

Uw bericht